ตาสองชั้น
เสริมสเน่ห์ให้ดวงตาคู่สวย

ทำตาสองชั้น ที่ The EAST Clinic ด้วยเทคนิค Structural smart lock

ผู้ที่มีปัญหา หนังตาตก ชั้นตาเล็ก ตาไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดูไม่สดใส ดูง่วงนอนตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์และความมั่นใจ ปัญหานี้แก้ไขได้ที่ The EAST Clinic เทคนิคทำตาสองชั้นแบบ SSL ( Structural smart lock ) เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอพิชญ์ ซึ่งจะเป็นการดีไซน์รูปแบบตาให้เข้ากับโครงหน้าเดิมและตกแต่งหนังตาเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันอาการตาปลิ้น ล็อกชั้นตากับกล้ามเนื้อ ยกตาในระดับชั้นเดียวกับเอ็นเปลือกตาบน ทำให้ได้ชั้นสวยเนียนเป็นธรรมชาติ

จุดเด่นของการทำตาที่ The EAST Clinic

เทคนิคเก็บไขมันออกเท่าที่จำเป็น

เพื่อป้องกันปัญหาตาลึกหลังทำตาสองชั้น

กำหนดชั้นตาใหม่แต่พอดี

เพื่อป้องกันอาการตาปรือ

รักษาโดยแพทย์มากประสบการณ์

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เครื่องมือและสถานบริการได้มาตรฐานระดับสากล

รีวิว ทำตาสองชั้น ที่ The EAST Clinic

* ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล

7 วัน หลังผ่าตัดทำตาสองชั้น

ทำตาสองชั้น

3 เดือน

ทำตาสองชั้น

1 ปี

ทำตาสองชั้น

6 เดือน

1 ปี