พันธกิจ The EAST Clinic

ดิอีสท์ คลินิก คลินิกย่านราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ให้บริการเสริมจมูก เสริมคาง ตาสองชั้นและการดูแลผิวพรรณ สถานที่ตั้งสะอาด สะดวกสบาย

– ดิ อีสท์ คลินิก –

แนะนำคลินิก

บริการของเรา

นพ. พิชญ์   โพธา

แพทย์ประจำ The EAST Clinic